Asamblea General del Pacto Europeo sobre Cambio Demográfico

Asamblea General del Pacto Europeo sobre Cambio Demográfico

General Assembly of the European Covenant on Demographic Change

Aldaketa Demografikoari buruzko Europako Hitzarmenaren batzar nagusia Bizkaia Silver Week ekitaldiaren barruan egingo da. Hitzarmen horretara bildu diren agintaritzek (tokikoek, eskualdeetakoek eta estatuetakoek) eta bestelako eragileek konpromisoa hartu dute lankidetzan aritzeko ebidentzietan oinarritutako zahartze aktibo eta osasungarrirako soluzioak ezartzen, Europak aurre egin beharreko erronka demografikoari erantzuteko.